Kategorien

Informationen

Wählen Sie eine Sprache:
 • Polski
Währung wählen:
Google translate
Price list

HTML   CSV

Sonnenblumenschale 25 kg
Netto: 8,98 $
Brutto: 11,05 $
Sternanis, gemahlen Karton 30 g
Netto: 2,00 $
Brutto: 2,46 $
Sternanis, gemahlen 25 kg
Netto: 329,80 $
Brutto: 405,66 $
Basilikum, gemahlen 750 kg
Netto: 1.656,90 $
Brutto: 2.037,99 $
Basilikum, gemahlen 25 kg
Netto: 78,11 $
Brutto: 96,08 $
Zwiebelflocken 25 kg
Netto: 94,02 $
Brutto: 101,54 $
Zwiebelflocken 5 kg
Netto: 19,96 $
Brutto: 24,55 $
Zwiebelflocken 750 kg
Netto: 2.039,57 $
Brutto: 2.202,73 $
Rübenschnitzel Juliany granuliert 1T LOSE
Netto: 197,25 $
Brutto: 213,03 $
GALVET Propionsäure Kanister 25kg
Netto: 78,64 $
Brutto: 96,72 $
Sonnenblumenschale 1tonne lose
Netto: 239,33 $
Brutto: 294,38 $
GALVET Unicynk Zinkoxide 72% 1KG Zusatzstoff
Netto: €6,28 €
Brutto: €6,78 €
GALVET Alkalovet Natriumbicarbonat 25kg Futtermittel
Netto: €22,41 €
Brutto: €27,56 €
Strohvlies Vlies Schutzvlies Winterschutzplatte Abdeckung Heuvlies Abdeckvlies 9.8 x 12.5m
Netto: €232,38 € €139,87 €
Brutto: €285,82 € €172,03 €
Rübenschnitzel Zuckerrübenschnitzel granuliert Rübenschnitzel pulp dry 1 tone BB
Netto: €325,00 € €250,00 €
Brutto: €351,00 € €270,00 €
AGROCID SUPER Mittel zu Säuerung des Trinkwassers- 25kg
Netto: €124,92 €
Brutto: €134,92 €
Strohvlies Vlies Winterschutzplatte zur Abdeckung von Stroh und landwirtschaftlichen Ertrag 10.40 x
Netto: €206,35 € €148,51 €
Brutto: €253,81 € €182,67 €
GALVET FUTTERHEFE Eiweiß 45% 25kg Futtermittel
Netto: €31,88 €
Brutto: €39,21 €
GALVET Paraffinöl (Paraffinöl) 25L
Netto: €74,59 €
Brutto: €91,74 €
0021
0035
0083
0174
0181
0183
0598
0637
0715
0937
0965
0968
2118
9660
AB Vista
agrico
AGRO LAND
agro-trade
AgroBras
AGROCHEM
Agrofret
AGROkam
agrokom
AGROMAX
AgroNas
AgroNat
Alwernia Ciech
AMASOL
Ankor
ANWIL
Aqua-Aller
AQUAFOR
Aspargis
ASPLANT
B.ROL
B&B
B078
B729
B918
BAYER
BIOCHEFA
Biofactor
biofactor
biofactor
BIOFEED
BIOKING
BIOPON
BIOSFERA
Blattin
BOCHEMIE
borghi
BRENNTAG
BROS
Cellfast
CENTER PLAST
CENTROCHEM
chemar
chemar
CID LINES
Ciechan
Conectpol
De Weerd
defalin
dexa
diesel-oil
Dinfo
Dinfo
DOLFOS
Duka Dungekalk..
ECOLAB
ECOPHARM HELLAS..
Emix
farmwet
FCA Petfudo (W?..
FERMO
Fertikal
Foqusfarm
Fosfan
FOSFORY GDA?SKI..
Fregata
GALVET
GASTER
GASTER
GASTER
gawor
GBS-ECO
GR PTAKOWICE
GR-Leibig
GreenOK
Grekon
GROSZ
HaGe Polska
HAMLET PROTEIN
herbemin
herbiline
hlwtorun
Hodowla Ro?lin
Honcia
Honcia
HOVET
HP-Agro
IBEKA PANTO
IMPULS
inny
INTERMAG
jhj
JohnsonDiversey
Kalinowski
Koszelowski
LAVOR PRO
LCB
lechpol
Linkedln
Lorenz
LOVOCHEMIE LOVO..
luvena
MarcMedic
matpak
MIAVIT
MICHEL
Międzybrodzkie..
MUGGA
Multi Eko
narolco
NATURAN
NAWOZY WAPIENNE
NOACK
NOVARTIS
ogrody polskie
Palital
Petra
PHARVET
PHR
PlantiCo
PLAST
POLCHEM
police
Pro Agricola
Pu?awy
PURITAN
PZ004K
R-MAX
RAJPOL
RGZ
ROYAL CANIN
rwe-trade
SaneChem
Scandia cosmeti..
SeNaPro importe..
SIARKOPOL
SK?AD ROLNY
solvadis
Soymax
Stanlab
Sugart
Syngenta
synpeko
SZOGUN
TAMA
TARNÓW
TECHMOT
THEMAR
TOTAL FARM
UNILEVER
unipasz
VENA
VETOS-FARMA
VIA NOVA
VIRBAC
w?oc?awek
W?ODEX
W024
Water
WIMA
Windex Holding
yara
Z003
Z036
Z044
Z046
Z054
Z064
Z065
Z069
Z098
Z112
Z121
Z137
z140
Z145
Z149
Z158
Z166
Z187
Z188
Z189
Z193
Z195
Z195 Wartezeit ..
Z228
Z270
Z272
Z273
Z274
Z300
Z301
Z302
Z304
Z309
Z311
Z328
Z339
Z342
Z360
Z361
Z368
ZA TARNÓW
ZAK
ZAK?ADY AZOTOWE..
Zbymar
ZPRMS
ZPS
Schnellsuche

Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.


erweiterte Suche
Schnell Info suche

Verwenden Sie Stichworte, um ein Information zu finden.


erweiterte Suche
19-12-2016

witaminy: Witamina AD3E forte+E plus Selen+Multiwitaminy PAKIET

Netto: €50,38 €
Brutto: €54,41 €

Hersteller: GALVET

Menge:Verpackung

OKAZJA CENOWA!

TYLKO TERAZ PAKIET PODSTAWOWYCH WITAMIN 3w1!

(Witamina AD3E forte+ E plus Selen+ Multiwitaminy)

              w zestawie tylko                    157,36z?*

Opakowanie zbiorcze zawiera pakiet witamin:

MULTIWITAMINY

Preparat jest dobrze zbilansowan? kombinacj? istotnych witamin i minera?ów dla zwierz?t hodowlanych. Zapobiega skutkom niedoborów witamin i mikroelementów spowodowanych niedostateczna ich ilo?ci? w paszy, w okresach zwi?kszonego zapotrzebowania, przy obni?onym wch?anianiu z przewodu pokarmowego oraz obecno?ci? antywitamin w paszy i przewodzie pokarmowym.

Wskazania: Leczenie i profilaktyka u zwierz?t przy niedoborze witamin skutkuj?cych: os?abieniem u noworodków, zaburzeniem wzrostu, zaburzeniem flory jelitowej po d?ugotrwa?ej terapii antybiotykowej, s?abej kondycji, stresie po szczepionkach, du?ych zmianach temperatur, zmianach kurnika oraz w okresie wysokiej nie?no?ci itp. Po leczeniu kokcydiozy, zarobacze?, bakteryjnych i wirusowych infekcji.

Witamina AD3E forte

Zapotrzebowanie na witaminy zale?y nie tylko od okresu wzrostu i funkcji fizjologicznych (okres ci??y, okres laktacji) ale równie? od sposobu od?ywiania. Witamina A odgrywa wa?n? role w zabezpieczaniu tkanki nab?onkowej (w??czaj?c siatkówk? i skór?) i b?on ?luzowych, dlatego jest zabezpieczeniem przeciw podstawowym infekcjom. Witamina D3 wp?ywa na gospodark? wapniowo fosforanow? co ma podstawowe znaczenie dla mineralizacji i rozwoju ko??ca m?odych zwierz?t. Witamina E zapewnia prawid?owy metabolizm nienasyconych kwasów t?uszczowych oraz zapobiega tworzeniu si? nadtlenków uszkadzaj?cych w?trob?, serce i mi??nie, odgrywa wa?n? role w zabezpieczaniu trwa?o?ci witaminy.

Wskazania: Okres wzrostu i rozwoju, intensywny tucz, w trakcie i po leczeniu antybiotykami oraz w trakcie i bezpo?rednio po odrobaczeniu zwierz?t a zw?aszcza w przypadku biegunek i zaburze? przemiany materii. Korzystnie wp?ywa na wyniki rozrodu zwierz?t hodowlanych i nie?no?? drobiu. ?agodzi objawy i skutki stresu oraz obecno?? antywitamin w paszy

Witamina E+Selen

Witamina E dzia?a jako przeciwutleniacz. Zabezpiecza lub spowalnia budowanie wolnych rodników, zapobiega tworzeniu si? nadtlenków uszkadzaj?cych w?trob?, serce i mi?sni. Jest niezb?dna do zachowania sprawno?ci fizycznej mi??ni, naczy? krwiono?nych, nab?onków i b?on ?luzowych, ?o?yska, w?troby i prawid?owego metabolizmu nienasyconych kwasów t?uszczowych. Selen jest potrzebny do stabilnego wzrostu i p?odno?ci, bierze udzia? w metabolizmie mi??ni, ma wzajemne oddzia?ywanie z witamin? E, które pozwala ka?demu cz??ciowo lecz nie kompletnie zast?powa? si? wzajemnie. Zapotrzebowanie na ni? wzrasta w gor?czce, du?ej ró?nicy temperatury oraz niedoborze pirydoksyny.

Wskazania: Leczenie lub profilaktyka dystrofii mi??ni (choroba „bia?ych mi??ni”, choroba  „sztywne jagni?”), rozmi?knienie mózgu, u drobiu skaza wysi?kowa, zmniejszenie nie?no?ci jaj, zmniejszenie p?odno?ci (umieralno?? p?odu).

*cena zawiera koszty transportu!

zestaw obejmuje 3x1L

Istnieje mo?liwo?? negocjacji cen przy wi?kszych ilo?ciach

Dost?pne opakowania powy?szych witamin: 1L/5L/25L

ZDROWIE TWOICH ZWIERZ?T ZALE?Y TYLKO OD CIEBIE

Centrum Obs?ugi Rolnictwa

Galvet Sp. z o.o.

tel./fax +48 774311747

w godz. 7-15.30
 
produkty firmy Galvet dost?pne równie? w placówkach weterynaryjnych na terenie ca?ego kraju

....lepiej zapobiega? ni? leczy?.....

Es liegen noch keine Bewertungen vor!

Bewertung schreiben
 
Bei Ausfall oder Probleme mit der Bestellung auf www.galvet.de. Bitte geben Sie Ihre Bestellung per Telefon: tel. +48 514 720 978
Siehe auch:
 • Galvet MULTIWITAMINY po leczeniu kokcydiozy, zarobacze?, bakteryjnych i wirusowych infekcji 1L
  Schnellansicht

  Galvet MULTIWITAMINY po leczeniu kokcydiozy, zarobacze?, bakteryjnych i wirusowych infekcji 1L

  Netto: €15,05 €
  Brutto: €16,26 €

 • GALVET Supervit Vitamin C Askorbinsäure L (+) Zusatzstoff 1kg
  Schnellansicht

  GALVET Supervit Vitamin C Askorbinsäure L (+) Zusatzstoff 1kg

  Netto: €13,50 €
  Brutto: €14,58 €

 • GALVET Witamina AD3E FORTE intensywny tucz, biegunki, s?aba nie?no?? u drobiu 1l
  Schnellansicht

  GALVET Witamina AD3E FORTE intensywny tucz, biegunki, s?aba nie?no?? u drobiu 1l

  Netto: €21,43 €
  Brutto: €23,15 €

 • GALVET Witamina E plus SELEN dystrofia mi??ni, skaza wysi?kowa, zmniejszenie p?odno?ci 1l
  Schnellansicht

  GALVET Witamina E plus SELEN dystrofia mi??ni, skaza wysi?kowa, zmniejszenie p?odno?ci 1l

  Netto: €17,06 €
  Brutto: €18,43 €

 • GALVET Gluvit naturalna energia 1kg
  Schnellansicht

  GALVET Gluvit naturalna energia 1kg

  Netto: €5,92 €
  Brutto: €6,39 €

 • GALVET Sodusan Natriumsulfat [Glaubersalz, natrium sulfuricum] 500g Futtermittel
  Schnellansicht

  GALVET Sodusan Natriumsulfat [Glaubersalz, natrium sulfuricum] 500g Futtermittel

  Netto: €1,13 €
  Brutto: €1,21 €

 • GALVET Glivet aktivity Pflanzenglycerin min. 99,5% 30kg Zusatzstoff
  Schnellansicht

  GALVET Glivet aktivity Pflanzenglycerin min. 99,5% 30kg Zusatzstoff

  Netto: €73,13 €
  Brutto: €89,95 €

 • GALVET Lactivet Drink Milchsäure 50% Hell 30 kg Zusatzstoff zum einsäuern der Silage
  Schnellansicht

  GALVET Lactivet Drink Milchsäure 50% Hell 30 kg Zusatzstoff zum einsäuern der Silage

  Netto: €57,75 €
  Brutto: €62,37 €

 • OVI Mischung mit Vitaminen für Schafe 10kg
  Schnellansicht

  OVI Mischung mit Vitaminen für Schafe 10kg

  Netto: €10,74 €
  Brutto: €11,60 €

 • KR 1% z kokcydiostatykiem dla futerkowych zwierz?t ro?lino?ernych: królików, nutrii, szynszyli 1kg
  Schnellansicht

  KR 1% z kokcydiostatykiem dla futerkowych zwierz?t ro?lino?ernych: królików, nutrii, szynszyli 1kg

  Netto: €2,77 €
  Brutto: €2,99 €

 • UNIPASZ DKA-S Komplette Mischung für die Aufzucht Masthühner (0-4 Wochen) 1t a`20kg
  Schnellansicht

  UNIPASZ DKA-S Komplette Mischung für die Aufzucht Masthühner (0-4 Wochen) 1t a`20kg

  Netto: €520,00 €
  Brutto: €561,60 €

 • UNIPASZ DKA-G Komplette Mischung für die Aufzucht Masthühner (ab 4 Wochen) 1t a`20kg
  Schnellansicht

  UNIPASZ DKA-G Komplette Mischung für die Aufzucht Masthühner (ab 4 Wochen) 1t a`20kg

  Netto: €513,50 €
  Brutto: €554,58 €

 • Mia POWDER przyjemny w zapachu puder dla nowonarodzonych prosi?t 15kg
  Schnellansicht

  Mia POWDER przyjemny w zapachu puder dla nowonarodzonych prosi?t 15kg

  Netto: €0,33 €
  Brutto: €0,35 €

 • Kani - PLUS Mischung gegen Aggression und Kannibalismus bei Schweinen 10kg
  Schnellansicht

  Kani - PLUS Mischung gegen Aggression und Kannibalismus bei Schweinen 10kg

  Netto: €53,50 €
  Brutto: €57,78 €

 • Sauen Rauche Top - Flushing - erhöht die Ovulationaktivität bei Sauen 3kg
  Schnellansicht

  Sauen Rauche Top - Flushing - erhöht die Ovulationaktivität bei Sauen 3kg

  Netto: €12,66 €
  Brutto: €13,67 €

 • 173 Mycofix Select 3.E na problemy z mykotoksynami DEZAKTYWUJE TRICHOTECENY drób, trzoda 25kg
  Schnellansicht

  173 Mycofix Select 3.E na problemy z mykotoksynami DEZAKTYWUJE TRICHOTECENY drób, trzoda 25kg

  Netto: €0,33 €
  Brutto: €0,35 €

 • REPTILVIT Vitamin für Reptilien und Amphibien 100g
  Schnellansicht

  REPTILVIT Vitamin für Reptilien und Amphibien 100g

  Netto: €5,93 €
  Brutto: €6,40 €

 • REPTILCAL Quelle des Kalziums für Reptilien PULVER 100g
  Schnellansicht

  REPTILCAL Quelle des Kalziums für Reptilien PULVER 100g

  Netto: €5,53 €
  Brutto: €6,80 €

0 Produkte

Ich nehme an

Diese Seite benutzt Cookies um Dienstleistungen zu erbringen. Sie können die Bedingungen für die Lagerung oder den Zugang Cookies in Ihrem Browser festlegen.