Shopping Cart
... is emptyFront pageRohstoffe-Galvetfeed additivesGALVET Clivet activity Plants Glycerin min. 99.5% 30 kg of additive
Bestsellers
ROYAL CANIN
Write a review on this product!

GALVET Clivet activity Plants Glycerin min. 99.5% 30 kg of additive

€163,13 €
Manufacturer: GALVET

Quantity:Verpackung

Gliceryna ro?linna E422- dodatek paszowy

1; dodatek technologiczny

Gliceryna zwana te? glicerolem to g?sta, bezbarwna ciecz o s?odkim smaku,
bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie 

ZASTOSOWANIE w ?ywieniu zwierz?t prze?uwaj?cych.

Gliceryna ze wzgl?du na s?odki smak oraz wysok? energetyczno??
(MJ Nel-16,8 , MJ ME 23,5) znalaz?a zastosowanie w dawkach pokarmowych
dla byd?a. Zmieszana z paszami obj?to?ciowymi poprawia ich smakowito??,
a tym samym ich pobranie przez zwierz?ta.

Zwi?kszenie pobrania pasz przez krow? skutkuje zwi?kszeniem jej produkcyjno?ci 
 widoczne jest to szczególnie u krów ?ywionych dawkami z niedoborem energii
 lub gdy pasze obj?to?ciowe s? nie najlepszej jako?ci. 

DAWKOWANIE w ?ywieniu byd?a.

Zalecane stosowanie bezpo?rednio na pasze obj?to?ciowe w dawce
ok.250 g. na sztuk? dziennie. Podawanie gliceryny wraz z pasz?
obj?to?ciow? powoduje jednak ,?e znaczna jej cz??? jest wykorzystywana
Jako ?ród?o energii przez bakterie ?waczowe – czyli w ograniczony sposób
dzia?a  profilaktycznie przeciw ketozie.

 
ZASTOSOWANIE: gliceryny w okresie oko?oporodowym (profilaktyka ketozy).

W celu zapobiegania ketozie gliceryn? warto zacz?? podawa? ju? ok.5 dni
przed porodem i kontynuowa? podawanie do ok.7 dnia po porodzie.
Zalecana dawka profilaktyczna to ok. 300 g/dzie? (dawka lecznicza - nawet
2000 g./dzie?). W tym zastosowaniu zdecydowanie lepszym sposobem
podania gliceryny jest wlew za pomoc? sondy  lub specjalnego pistoletu do
wlewów. Podana w ten sposób gliceryna ma wi?ksze szanse dotrze? do
trawie?ca i by? wch?aniana  w jelicie cienkim- dzia?aj?c w ten sposób
profilaktycznie na ketoz?.
 
 
ENERGETYCZNO?? :      Krowy NEL 16,8 MJ / kg
                                      Byd?o mi?sne EM 23,3 MJ / kg
                                      ?winie, drób EM 23,4 MJ / kg
 
                    Parametry gwarantowane
zawarto?? g?ównego sk?adnika            99,5-101%      
posta?

klarowna ciecz,

wolna od sta?ych zanieczyszcze?

masa molowa 92/09g/mol
woda: max 0,03%
kwasowo??/zasadowo?? max. 0,2
wspó?czynnik za?amania ?wiat?a 1470-1475
metale ci??kie max. 0,0005%
zgodno?? Eur. Ph.


PRODUKT DOST?PNY RÓWNIE? W GABINETACH I HURTOWNIACH WETERYNARYJNYCH

There are currently no product reviews.

Write Review

The owner of the online store does not guarantee that the published opinions come from consumers who have used or purchased a given product.

 
Bei Ausfall oder Probleme mit der Bestellung auf www.galvet.de. Bitte geben Sie Ihre Bestellung per Telefon: tel. +48 514 720 978
See also:
GALVET GLUVIT complementary feed (vitamin C + glucose) 1 kg
Quick view

GALVET GLUVIT complementary feed (vitamin C + glucose) 1 kg

€22,90 €

GALVET WITAMINA C (kwas L-askorbinowy) dodatek paszowy 25kg
Quick view

GALVET WITAMINA C (kwas L-askorbinowy) dodatek paszowy 25kg

€280,93 €

GALVET Witamina C (Kwas L-askorbinowy) 1kg dodatek paszowy
Quick view

GALVET Witamina C (Kwas L-askorbinowy) 1kg dodatek paszowy

€26,73 €

GALVET Lactivet Drink (Lactic acid) 50% clear acidifier for silage 5kg feed additive
Quick view

GALVET Lactivet Drink (Lactic acid) 50% clear acidifier for silage 5kg feed additive

€57,38 €

GALVET SODIUM SULFUR (Glazed Salt, natrium sulfuricum) 500g Fodder
Quick view

GALVET SODIUM SULFUR (Glazed Salt, natrium sulfuricum) 500g Fodder

€13,03 €

Galvet lactic acid 50% clear acidifier 1kg feed additive
Quick view

Galvet lactic acid 50% clear acidifier 1kg feed additive

€26,86 €

GALVET Glikociel Energy Liquid Propylene glycol 5kg Feed min. 99.5%
Quick view

GALVET Glikociel Energy Liquid Propylene glycol 5kg Feed min. 99.5%

€37,34 €

GALVET GLIKOCIEL ENERGY LIQUID (Propylene glycol) 30kg feed material
Quick view

GALVET GLIKOCIEL ENERGY LIQUID (Propylene glycol) 30kg feed material

€152,38 €

GALVET Clivet activity Plants Glycerin min. 99.5% 1 kg of additive
Quick view

GALVET Clivet activity Plants Glycerin min. 99.5% 1 kg of additive

€17,42 €

GALVET GLICERYNA ro?linna min.99,5% 5 kg dodatek paszowy
Quick view

GALVET GLICERYNA ro?linna min.99,5% 5 kg dodatek paszowy

€30,62 €

GALVET Clivet activity Plants Glycerin min. 99.5% 30 kg of additive
Quick view

GALVET Clivet activity Plants Glycerin min. 99.5% 30 kg of additive

€163,13 €

GALVET GLUKOZA (dekstroza, dextrosa) 450g materia? paszowy
Quick view

GALVET GLUKOZA (dekstroza, dextrosa) 450g materia? paszowy

€7,48 €

GALVET GLUKOZA (dekstroza, dextrosa) 900g materia? paszowy
Quick view

GALVET GLUKOZA (dekstroza, dextrosa) 900g materia? paszowy

€14,97 €

GALVET GLUKOZA (dekstroza, dextrosa) 25kg materia? paszowy
Quick view

GALVET GLUKOZA (dekstroza, dextrosa) 25kg materia? paszowy

€154,31 €

GALVET Alkalovet sodium bicarbonate 1kg
Quick view

GALVET Alkalovet sodium bicarbonate 1kg

€8,51 €

ACID SODIUM CARBONATE  (Sodium bicarbonate) 5 kg Feed, GALVET acid sodium carbonate
Quick view

ACID SODIUM CARBONATE (Sodium bicarbonate) 5 kg Feed, GALVET acid sodium carbonate

€25,11 €

GALVET KWA?NY W?GLAN SODU  (wodoroweglan sodu, soda) 25 kg Materia? Paszowy
Quick view

GALVET KWA?NY W?GLAN SODU (wodoroweglan sodu, soda) 25 kg Materia? Paszowy

€62,42 €

GALVET PROPIONIAN SODU 200g dodatek paszowy
Quick view

GALVET PROPIONIAN SODU 200g dodatek paszowy

€6,69 €

GALVET PROPIONIAN SODU 1kg dodatek paszowy
Quick view

GALVET PROPIONIAN SODU 1kg dodatek paszowy

€19,93 €

GALVET PROPIONIAN SODU 25KG dodatek paszowy
Quick view

GALVET PROPIONIAN SODU 25KG dodatek paszowy

€178,36 €

GALVET PROPIONIAN WAPNIA dodatek paszowy 500G
Quick view

GALVET PROPIONIAN WAPNIA dodatek paszowy 500G

€16,20 €

GALVET PROPIONIAN WAPNIA 25 KG, dodatek paszowy
Quick view

GALVET PROPIONIAN WAPNIA 25 KG, dodatek paszowy

€159,08 €

GALVET Siarczan magnezu (sól gorzka) zaparcia i niestrawno?ci 1kg Materia? Paszowy
Quick view

GALVET Siarczan magnezu (sól gorzka) zaparcia i niestrawno?ci 1kg Materia? Paszowy

€13,51 €

GALVET kreda pastewna GRUBOZIARNISTA ?wirek 5 KG, dodatek paszowy
Quick view

GALVET kreda pastewna GRUBOZIARNISTA ?wirek 5 KG, dodatek paszowy

€6,80 €

GALVET OLEJ PARAFINOWY (parafina ciek?a) 1l
Quick view

GALVET OLEJ PARAFINOWY (parafina ciek?a) 1l

€24,72 €

GALVET OLEJ PARAFINOWY (parafina ciek?a) 2l
Quick view

GALVET OLEJ PARAFINOWY (parafina ciek?a) 2l

€49,44 €

GALVET OLEJ PARAFINOWY (parafina ciek?a) 5l
Quick view

GALVET OLEJ PARAFINOWY (parafina ciek?a) 5l

€41,09 €

GALVET OLEJ PARAFINOWY (parafina ciek?a) 25l
Quick view

GALVET OLEJ PARAFINOWY (parafina ciek?a) 25l

€176,21 €

GALVET PIX (dziegie?, smo?a drzewna) do piel?gnacji racic oraz wabik zwierzyny dzikiej 1 kg
Quick view

GALVET PIX (dziegie?, smo?a drzewna) do piel?gnacji racic oraz wabik zwierzyny dzikiej 1 kg

€20,98 €

GALVET PIX (dziegie?, smo?a drzewna) 5kg Do piel?gnacji racic oraz wabik (przyn?ta) dla dzików
Quick view

GALVET PIX (dziegie?, smo?a drzewna) 5kg Do piel?gnacji racic oraz wabik (przyn?ta) dla dzików

€96,72 €

HOOF-PRO GEL 0,5kg ?el do racic (12 x 0,5kg)
Quick view

HOOF-PRO GEL 0,5kg ?el do racic (12 x 0,5kg)

€709,96 €

Quick view

€586,19 €

GALVET ZINC CHLORIDE 25kg
Quick view

GALVET ZINC CHLORIDE 25kg

€157,96 €

GALVET CHLOREK MAGNEZU 1kg
Quick view

GALVET CHLOREK MAGNEZU 1kg

€7,00 €

GALVET CHLOREK MAGNEZU 25kg
Quick view

GALVET CHLOREK MAGNEZU 25kg

€134,32 €

AGRO-DES 1L p?ynny bezformalinowy koncentrat do dezynfekcji dla weterynarii i produkcji spo?ywczej
Quick view

AGRO-DES 1L p?ynny bezformalinowy koncentrat do dezynfekcji dla weterynarii i produkcji spo?ywczej

€43,39 €

Shopping Cart
... is empty

Categories
Notifications

GALVET Clivet activity Plants Glycerin min. 99.5% 30 kg of additive

Content search

Type a phrase


Advanced Search
offer / tender / auction

 

mączka rybna estońska 980 Euro

Diese Seite benutzt Cookies um Dienstleistungen zu erbringen. Sie können die Bedingungen für die Lagerung oder den Zugang Cookies in Ihrem Browser festlegen.